รู้จัก มาตรการ CBAM ที่ทำให้ธุรกิจส่งออกไทยต้องหันมาใช้ “พลังงานสะอาด”

รู้จัก มาตรการ CBAM ที่ทำให้ธุรกิจส่งออกไทยต้องหันมาใช้ “พลังงานสะอาด”

รู้จัก มาตรการ CBAM ที่ทำให้ธุรกิจส่งออกไทยต้องหันมาใช้ “พลังงานสะอาด” cbam คือ ? ทำไมธุรกิจส่งออก ต้องหันมาใช้พลังงานสะอาด ทุกคนอาจรู้สึกได้ว่าโลกร้อนขึ้นมากเมื่อเทียบกับหลายปีก่อน จากตัวเลขอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นปีละเฉลี่ย 0.6-0.9 องศาเซลเซียส...
เจาะลึก ! ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

เจาะลึก ! ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

เจาะลึก ! ขั้นตอน ” การติดตั้งโซล่าเซลล์ ” บนหลังคา ด้วยอัตราค่าไฟที่แพงขึ้นในทุกปี ทำให้ “ระบบโซล่าเซลล์” ได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ขนาดใหญ่อย่างภาคธุรกิจ หรือโรงงานที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากตลอดทั้งวัน...