เจาะลึก ! การติดตั้งโซล่าเซลล์ ด้วย “สิทธิประโยชน์ภาษี BOI โซล่าเซลล์”

BOI โซล่าเซลล์ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

BOI โซล่าเซลล์

การ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ผู้ประกอบการต่างกำลังมองหา เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดไฟภายในองค์กรแล้ว ยังช่วยลดโลกร้อนด้วย ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) หรือ Thailand Board Of Investment (BOI) จึงออกมาตรการลดภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร กล่าวคืออุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ โดยมาตรการนี้จะทำให้การลงทุน ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สามารถคืนทุนได้เร็วขึ้น

BOI โซล่าเซลล์ สามารถช่วยผู้ลงทุนติดตั้งระบบอย่างไร ?

มาตรการส่งเสริมจากลงทุน หรือ BOI สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ หรือโรงงาน อย่างการยกเว้น / ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล, ยกเว้น /ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัสดุจำเป็น

BOI โซล่าเซลล์

กรณีที่ผู้ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับโรงงาน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI ได้ โดยเป็นการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจำนวนเงินที่สามารถลดภาษีนั้น จะคำนวณจาก 50% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) และสามารถลดภาษีอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม VATในอัตรา 0% ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ผู้ลงทุน ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อย่าง สิทธิการอนุมัติและการอำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในโครงการและการส่งออกเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสิทธิการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ฯลฯ

ประเภทอุตสาหกรรมใด สามารถขอรับสิทธิ BOI โซล่าเซลล์ได้ ?

อุตสาหกรรมที่สามารถขอ BOI สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องเข้าข่ายอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
2. แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
3. อุตสาหกรรมเบา เช่น กิจการผลิตสิ่งทอ
4. ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6. เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค
8. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การขอ BOI เพื่อการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ทำได้อย่างไร ?

BOI โซล่าเซลล์

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับ BOI สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยตรงได้ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มขอรับการส่งเสริม (กกท.01) หรือจะติดต่อช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.boi.go.th ซึ่งจะมีให้เรากรอกแบบฟอร์มข้อมูลขององค์กร

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ BOI ก็จะติดต่อกลับมาเพื่อตรวจสอบโดยขอคำชี้แจงโครงการว่าธุรกิจดั้งเดิมของเราดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร ? แล้วมีกำลังการติดตั้งโซล่าเซลล์เท่าไหร่ ? เข้าเกณฑ์ที่ (BOI) รับรองหรือไม่ ? แล้วจะขอสิทธิประโยชน์อะไร ?

“แต่หากคุณติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานกับ EGP เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบและดำเนินการเพื่อรับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ให้คุณ ฟรี”

ระยะเวลาในการทำเรื่องขอ BOI โซล่าเซลล์ ?

ระยะเวลาในการทำเรื่องขอสิทธิ BOI จะใช้เวลาประมาณ 60 -120 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอสิทธิ ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินงานจะระบุได้ดังนี้

โดยผู้ประกอบการต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

 • แบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริม (กกท.01)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • หนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองไม่ได้ไปยื่นเอง)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 • งบการเงินของบริษัท
 • แผนการติดตั้งโซล่าเซลล์

เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นคำขอ ต้องดำเนินการเข้าชี้แจงโครงการกับเจ้าหน้าที่ โดยการติดต่อ เพื่อทำการนัดหมายกับสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หลังจากยื่นคำขอไม่เกิน 10 วันทำการ

พิจารณาคำขอโดยคณะกรรมการฯ จะใช้เวลาตามขนาดการลงทุน ดังนี้

 • หากลงทุนน้อยกว่า 200,000,000 บาท ใช้เวลาในการพิจารณา 40 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
 • หากลงทุนตั้งแต่ 200 ล้าน – 2,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการพิจารณา 60 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
 • หากลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการพิจารณา 90 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
  – แจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 7 วันทำการ
  – ออกบัตรส่งเสริม ภายใน 10 วันทำการ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย ทางเรา Energy Green Plus+ ได้สนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ครบวงจร รวมถึงดูแลสิทธิส่งเสริมการลงทุน BOI ดังกล่าวให้แก่ธุรกิจโรงงานตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการยื่นขอรับสิทธิ จนกระทั่งได้รับบัตรส่งเสริม เพื่อให้การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานของท่านผู้ประกอบการคุ้มค่าและคืนทุนได้อย่างรวดเร็วที่สุด

โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI เป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนมูลค่าการติดตั้งโครงการ และสามารถตอบคำถามได้ว่า ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานกี่ปีคืนทุน ?

ENERGY GREEN PLUS+

เสนอทางออกในการลงทุน เพื่อการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยจะดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกเว้นภาษีนิติบุคคลภายในองค์กร ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์ม หน้า BOI ภาษาไทย
Logo energy green plus white

Energy Green Plus

เราเชื่อว่า ทุกองค์กร ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกัน

บริการของเรา

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน
BOI โซล่าเซลล์
ปรึกษาการลงทุน
การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์
ติดต่อเรา

Energy Green Plus Co.,Ltd. 455/37-38 Rama 6 Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel : 087-439-5555

Tel : 02-219-2697

Tel : 02-613-8312

Line : @energygreenplus

Social media