Solar floating “โซล่าฟาร์มลอยน้ำ” ทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Solar floating “โซล่าฟาร์มลอยน้ำ” ทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Solar floating “โซล่าฟาร์มลอยน้ำ” ทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โซล่าฟาร์มลอยน้ำ ( Solar floating ) หนึ่งในเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับการใช้พลังงานสะอาดบนโรงงาน ด้วยการพัฒนาของระบบโซล่าเซลล์ ทำให้การติดตั้งนั้นไร้ข้อจำกัดมากขึ้น เช่นเดียวกับ “Solar...