เจาะลึก ! ขั้นตอน ” การติดตั้งโซล่าเซลล์ ” บนหลังคา

การติดตั้งโซล่าเซลล์

ด้วยอัตราค่าไฟที่แพงขึ้นในทุกปี ทำให้ “ระบบโซล่าเซลล์” ได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ขนาดใหญ่อย่างภาคธุรกิจ หรือโรงงานที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากตลอดทั้งวัน หรือแม้แต่ในครัวเรือนก็เริ่มมีการติดตั้งโซล่าเซลล์กัน เพื่อการผลิตไฟไว้ใช้งานทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ทั้งนี้เห็นว่าหลายคนอยากทราบว่า “ขั้นตอน ติดตั้งโซล่าเซลล์ ” มีอะไรบ้าง ? มาดูกันเลย !

3 ขั้นตอนหลักในการติดตั้งโซล่าเซลล์

1. สำรวจหน้างานก่อนการติดตั้ง

2. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

3. ตรวจสอบและทดสอบระบบหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น

หลังจากติดตั้งแล้ว อย่าลืมว่าถ้าจะเปิดระบบใช้โซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตขนานไฟกับหน่วยงานก่อนนะ ซึ่งเราจะมาแชร์ความรู้เรื่องขออนุญาตด้วยในท้ายบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1

สำรวจหน้างานก่อนการติดตั้ง

การติดตั้งโซล่าเซลล์

ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หลังคารั่ว สิ่งบดบังแสงแดด และความผิดพลาดภายในสถานที่ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอหลังจากที่เราได้ติดตั้งโซล่เซลล์ไปโดยไม่มีการสำรวจหน้างานให้ดีเสียก่อน ดังนั้นเราจึงต้องมีการสำรวจหน้างานก่อนติดตั้งเสมอ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ที่คุณจะได้ใช้งาน คุณภาพสูง และปลอดภัยมากที่สุด

ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องสำรวจอะไรบ้าง ?
– สำรวจพื้นที่หลังคาสถานที่ โดยกำหนดจุดและทิศทางการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม
– สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ภายในสถานที่ ทั้งตู้ไฟ, ตู้ MDB, อินเวอร์เตอร์, ซึ่งต้องต่อเติมห้องสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือไม่ และจะจัดสรรค์จุดติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด
– สำรวจจุดเดินสายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ที่จะเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า และห้องอินเวอร์เตอร์
– สำรวจจุดเชื่อมต่อของระบบโซล่าเซลล์และระบบการไฟฟ้าในสถานที่ให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์

ในขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็น การ ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน หรือติดตั้งที่บ้านเองก็ตาม ควรเป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญคอยดำเนินการเองทุกอย่าง เนื่องจากโซล่าเซลล์เป็นระบบที่ต้องใช้งานยาวนานถึง 25 ปี และต้องอยู่ในพื้นที่บนหลังคา ดังนั้นรากฐานการติดตั้งต้องแข็งแรง และสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุด โดยขั้นตอนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ มีดังนี้

1. ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting)
– สำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Solar Mounting เป็นสิ่งสำคัญก่อนการติดตั้งแผง เพื่อการยึด จับ และรับน้ำหนักแผงโซล่าเซลล์ ทั้งนี้อุปกรณ์รองรับแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ควรมีคุณภาพ ทนทานและสามารถใช้งานได้จนครบอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ หรือ 25 ปี
2. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตามการออกแบบ
– ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เข้ากับโครงสร้างด้านล่าง โดยคำนึงถึงมุม หรือองศาการวางแผง เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด ตามที่ได้ออกแบบเอาไว้
3. ติดตั้งตู้ไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์
– ติดตั้งตู้ไฟฟ้าในระบบโซล่าเซลล์ เช่น ตู้ Combiner Box ในบริเวณที่สามารถลากสายไฟเชื่อมกับแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้สะดวก
4. ติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter)
– ติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์ในสถานที่ โดยในทางที่ดีควรมีห้องแยกสำหรับอินเวอร์เตอร์โดยเฉพาะ และให้อยู่บริเวณใกล้กับแผงโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดสาย DC รวมถึงลดปัญหาเรื่องแรงดันตกคล่อมด้วย
5. เชื่อมต่อสายไฟของระบบโซล่าเซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าภายในสถานที่
– เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น แผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับตู้ Combiner Box, แผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับตู้ MDB เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถจ่ายไฟแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานที่

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและทดสอบระบบหลักติดตั้งเสร็จสิ้น

การติดตั้งโซล่าเซลล์

หลังจากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เสร็จสิ้น ต้องทำการตรวจสอบการติดตั้งและทดสอบระบบเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งนี้สามารถผลิตพลังงานได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรไหม และปลอดภัยหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

– ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
– ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์พร้อมใช้งาน
– ทดสอบการทำงานของระบบโซล่าเซลล์

โดยถ้าหากมีข้อผิดพลาดช่างต้องแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การใช้งานจริงในระบบของลูกค้ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

TIP

การขออนุญาต “ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์”

ก่อนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตก่อนเสมอ เพื่อรองรับมาตรฐานจากหน่วยงาน ซึ่งโดยทั่วไปทางผู้ให้บริการด้านระบบโซล่าเซลล์ส่วนมาก ก็จะรวมบริการนี้ไว้ในการติดตั้งอยู่แล้ว ซึ่งเราต้องขออนุญาตอะไรบ้างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบลักษณะสถานที่ของเรา ดังนี้

– ขออนุญาตปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยการยื่นเอกสาร ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ใบ อ.1)
– ในกรณีที่อาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ใบ ร.ง.4) หลังจากการยื่นขออนุญาตก่อนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จนติดตั้งเสร็จสิ้น

โดยหลังจากการยื่นขออนุญาตก่อนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จนติดตั้งเสร็จสิ้น ผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

– ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (ใบ พค.2)
– แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

สรุปแล้วในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แต่ละขั้นตอนนั้น ควรให้ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ดำเนินการติดตั้งจะดีที่สุดครับ เพราะด้วยเรื่องของความเรียบร้อยของตัวล็อคของอุปกรณ์ การเดินสายไฟ อีกทั้งขั้นตอนการขอนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์กับแต่ละหน่วยงานที่มีความซับซ้อน

EGP รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เรามีทีมงานประสบการณ์สูง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องระบบโซล่า และ สำรวจหน้างานให้คุณได้ฟรี ! รวมถึงขออนุญาตติดตั้ง และ BOI โซล่าเซลล์ เพื่อลดภาษีได้อีกด้วย

Logo energy green plus white

Energy Green Plus

เราเชื่อว่า ทุกองค์กร ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกัน

บริการของเรา

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน
BOI โซล่าเซลล์
ปรึกษาการลงทุน
การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์
ติดต่อเรา

Energy Green Plus Co.,Ltd. 455/37-38 Rama 6 Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel : 087-439-5555

Tel : 02-219-2697

Tel : 02-613-8312

Line : @energygreenplus

Social media