ติดตั้งโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟเกิน 80% ได้อย่างไร ?

ติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถลดค่าไฟได้เกินครึ่ง คุ้ม คืนทุนได้ภายใน 2-5 ปีจริงไหม ?

ติดตั้งโซล่าเซลล์

“การติดตั้งโซล่าเซลล์” ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นก็เพราะว่ามันสามารถช่วยลดค่าไฟภายในสถานที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน ออฟฟิศ อาคาร หรือโรงงานก็สามารถลดได้ทั้งนั้น รวมถึงยังเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

แต่สิ่งสำคัญที่สุดก่อนตัดสินใจเลือก “ติดตั้งโซล่าเซลล์” นั่นก็คือ เรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนว่า ติดตั้งไปแล้วจะลดค่าไฟรายเดือนได้เท่าไหร่ และคืนทุนได้เร็วภายในกี่ปี ?

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ทั้งนี้ความคุ้มค่าของการคืนทุน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันของสถานที่ลูกค้า ขนาดพื้นที่ติดตั้ง คุณภาพของอุปกรณ์ และระบบที่ใช้เป็นต้น โดยก่อนติดตั้งทางบริษัทรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์จะเป็นผู้ประเมินผลการคืนทุนให้เสมอ ซึ่งหากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นของทางลูกค้าไร้ข้อจำกัด ก็จะสามารถลดค่าไฟได้มากและคืนทุนได้ไวขึ้น

เห็นว่าหลายคนมีคำถามมาว่า โซล่าเซลล์ช่วยลดค่าไฟได้มากกว่า 80% ได้จริงหรือไม่ ? ดังนั้นเราจะอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ช่วยลดค่าไฟได้อย่างไร ?

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ในกรณีที่เป็น “โซล่าเซลล์ระบบออนกริด” (ผลิตไฟเฉพาะตอนกลางวัน)

ใน 1 วัน ระบบโซล่าเซลล์ จะเริ่มผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เช้า (07:00น.- 10:00น.) โดยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงกลางวันถึงบ่าย (12:00น.-15:00น.) ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ทดแทนไฟจากการไฟฟ้าได้ในเวลาดังกล่าว

จากนั้น โซล่าเซลล์ จะค่อยๆ ลดประสิทธิภาพลงไปตามความเข้มของแสงอาทิตย์ในช่วงเย็น (18:00น.) โดยในกรณีที่ไฟฟ้าจากระบบไม่เพียงพอต่อโหลดการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบก็จะดึงไฟฟ้าในระบบปกติ หรือการจ่ายไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แทน

ต้องมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงเวลากลางวัน

หากเรามีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากในตอนกลางวัน โดยมีขนาดระบบโซล่าเซลล์รองรับได้อย่างเพียงพอ ก็จะช่วยลดค่าไฟได้มากนั่นเอง โซล่าเซลล์ จึงเหมาะสำหรับสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในช่วงเวลาที่โซล่าเซลล์ผลิตไฟ หรือตอนแดดออกเป็นประจำตลอด 6-7 วันต่อสัปดาห์ อย่างเช่น สำนักงาน ห้าง หรือโรงงาน มากกว่าบ้านอยู่อาศัยที่บางวันก็ใช้ไฟมาก ขณะที่ในบางวันหรือบางช่วงเวลาก็อาจใช้ไฟน้อย หรือไม่ได้ใช้ไฟเลยในช่วงเวลาที่ไม่อยู่บ้าน

ตัวอย่างผลลัพธ์การ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ของสถานที่ที่ลดค่าไฟได้มากกว่า 80%

ติดตั้งโซล่าเซลล์

กราฟข้อมูลผลการผลิตไฟฟ้าใน 1 วัน จากการติดตั้งโซล่าเซลล์จากลูกค้าของ EGP (วันที่โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ดี)

ตัวอย่างกราฟดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โซล่าเซลล์ สามารถผลิตไฟฟ้าทดแทนระบบการไฟฟ้าปกติได้ถึง 90% ในตลอดทั้งวันนี้ นั่นเป็นเพราะลูกค้ารายนี้ประกอบกิจการที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันเกือบ 100% ซึ่งใช้ไฟฟ้าช่วงกลางคืนน้อยมาก

อย่างไรก็ตามในบางวันโซล่าเซลล์ก็อาจจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า 80% หากในวันนั้นฝนตก มีเมฆบัง เพราะมันจะทำให้ความเข้มของแสงอาทิตย์ต่ำลง ดังนั้นสภาพอากาศก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ต้องมีพื้นที่ติดโซล่าเซลล์เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้า

จากที่เราทราบ หากโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอต่อการใช้ ระบบก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาชดเชย ซึ่งไฟฟ้าในส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องจ่าย

ตัวอย่างโครงการที่มีพื้นที่ติดโซล่าเซลล์บนหลังคาไม่พอต่อการใช้ไฟฟ้า

ติดตั้งโซล่าเซลล์

กราฟข้อมูลผลการผลิตไฟฟ้าใน 1 วัน จากการติดตั้งโซล่าเซลล์จากลูกค้าของ EGP (ตัวอย่างโครงการที่มีพื้นที่ติดโซล่าเซลล์บนหลังคาไม่พอต่อการใช้ไฟฟ้า)

จะเห็นได้ว่าจากกราฟข้างต้น โซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้เพียงแค่ราวๆ 19% จากการใช้ไฟฟ้าตลอดวันเท่านั้น เพราะฉะนั้นขนาดของพื้นที่หลังคาที่จะติดตั้งจึงสำคัญมาก

ต้องเป็นระบบออนกริด (On-grid system)

โซล่าเซลล์ออนกริด

โซล่าเซลล์ออนกริด จะผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อมีแสงแดดในกรณีที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไม่พอต่อความต้องการในสถานที่ ก็จะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้า หรือระบบกริดมาใช้แทน ไม่จำเป็นต้องพึ่งแบตเตอรี่ ทำให้คืนทุนได้เร็ว เนื่องจากในตอนนี้แบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซลล์ในตลาดยังคงมีราคาแพงมาก

ดังนั้นหากสถานที่ใดใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันมากเท่าไหร่ ก็สามารถลดค่าไฟได้มาก และทำให้คืนทุนได้เร็วยิ่งขึ้น