แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ … แต่ละแบบ ต่างกันอย่างไร ?

ไขข้อข้องใจ ” แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ ” มาดูกัน !

แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ

สำหรับใครที่กำลังมองหาการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ อยู่ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์กันก่อน เพราะเห็นหลายคนสงสัยกันว่า แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ … และแต่ละแบบนั้น ให้ประสิทธิภาพและมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป โดยในตอนนี้แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้กันในทั่วโลก แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

โดย แผงโซล่าเซลล์ 3 ประเภทนี้ ได้แก่ โมโนคริสตัลไลน์ โพลีคริสตัลไลน์ และอะมอร์ฟัส หรือ แบบฟิล์มบางนั่นเอง

Tip : แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร ?

แผงโซล่าเซลล์ (Photovoltaics) คือ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดสี่เหลี่ยมที่ถูกนำมาวางรวมกันเป็นแผ่นเดียว ทำหน้าที่ในการรับแสงอาทิตย์ และผลิตพลังงานเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในกระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกนำไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ผ่านเครื่องแปลงไฟที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่นั้นๆ สามารถใช้งานได้ โดยประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้านั้น ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์เป็นหลัก

1. โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline Silicon Solar Cell หรือ Single Crystalline)

แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ

เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว mono crystalline หรือเรียกว่า Single Crystalline ซึ่งมีคุณภาพและมีความบริสุทธิ์สูง สังเกตได้จากลักษณะในแผงที่เซลล์จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม (สีเหลี่ยมข้าวหลามตัด) และมีสีเข้ม

คุณสมบัติเด่น

 • มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 20%
 • มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง แม้จะอยู่ในภาวะที่มีแสงแดดน้อย
 • มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าต่อพื้นที่สูงที่สุด ดังนั้นแม้ว่าขนาดพื้นที่ในการติดตั้งจะน้อย แต่แผงโซล่าเซลล์ประเภทโมโนคริสตัลไลน์ ก็สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ
 • มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉลี่ยถึง 25-30 ปี

2. โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells หรือ multi-crystalline)

แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ

เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดแรกที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน มีขั้นตอนการผลิตง่าย โดยแผงโซล่าเซลล์ ประเภทนี้ผลิตขึ้นมาโดยการนำเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยม และนำมาตัดเป็นแผ่นบาง จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออกสีน้ำเงินฟ้าไม่เข้มมาก

คุณสมบัติเด่น

 • มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 13-16%
 • เมื่อมีแสงแดดจัดจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์ประเภทโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย เหมาะสำหรับการติดตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และมีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน
 • มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉลี่ย 20-25 ปี
 • มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉลี่ยถึง 25 ปี

3. อะมอร์ฟัส หรือ แบบฟิล์มบาง (Amorphous Solar Cell หรือ Thin Film Solar Cell)

แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ

เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ทำมาจากสารอะมอฟัส และสารชนิดต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เช่น silicon ,Cadmium telluride ,Copper indium gallium selenide และ Organic photovoltaic cells โดยนำมาฉาบเป็นแผ่นฟิล์มบาง ซ้อนกันหลายๆ ชั้น จึงเรียกแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบาง

คุณสมบัติเด่น

 • มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7-10% (ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นฟิล์มฉาบ)
 • ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัด แผงโซล่าเซลล์อะมอร์ฟัสจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าแผงโซล่าเซลล์ประเภทอื่นๆ
 • เมื่อแผงโซล่าเซลล์ประเภทอะมอร์ฟัสมีความสกปรก จะไม่ทำให้เกิดปัญหาวงจรไหม้
 • มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉลี่ยถึง 25 ปี

เปรียบเทียบแผงโซล่าเซลล์ทั้ง 3 ประเภท

แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ