โรงจอดรถโซล่าเซลล์ (solar carport) ตัวช่วยประหยัดพลังงานในพื้นที่ขนาดใหญ่
ตอบโจทย์คนใช้ไฟเยอะ

‘ โรงจอดรถโซล่าเซลล์ ‘ อีกหนึ่งประโยชน์สำหรับโรงงาน และห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์มีหลักการลดค่าไฟ คือ ยิ่งมีขนาดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า ก็ยิ่งลดค่าไฟได้มาก และคุ้มค่ามาก แต่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับสถานที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะ ในหลายเคสเรามักจะเจอกับปัญหาพื้นที่ติดตั้งไม่เพียงพอ เช่น บนอาคาร สำนักงาน หรือโรงงานที่มีปริมาณการใช้ไฟเยอะมากๆ มากเสียจนหลังคาไม่พอต่อการติดตั้ง ทำให้ลดค่าไฟได้ไม่มากเท่าที่ควร

เพราะจากที่เราทราบ โซล่าเซลล์ระบบออนกริด หากผลิตไฟฟ้าไม่พอต่อการใช้ ก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาชดเชย ซึ่งไฟฟ้าจากในส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องจ่าย

ตัวอย่างเปรียบเทียบสถานที่ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ได้อย่าง “เพียงพอ” กับ “ไม่พอ” ต่อการใช้ไฟฟ้า

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

จะเห็นได้ว่าสถานที่ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ได้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าลดค่าไฟได้ถึง 78% ขณะที่สถานที่ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์น้อยกว่าโหลดไฟฟ้าที่ใช้ลดค่าไฟได้เพียง 45% เท่านั้น

โรงจอดรถโซล่าเซลล์ (Solar carport) ช่วยเพิ่มขนาดการติดตั้งได้

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

ทางออกหนึ่งของการที่จะทำให้สถานที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ได้อย่างเพียงพอ คือ การติดตั้งโซล่าเซลล์เพิ่มเติมบนโรงจอดรถ หรือก็คือการทำลานจอดรถหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar carport) เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างหลังคาจอดรถที่ออกแบบมา เพื่อยึดแผงโซล่าเซลล์และเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าโดยเฉพาะ

โรงจอดรถโซล่าเซลล์ (Solar carport) มีกี่ประเภท ?

โรงจอดรถโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้ในตอนนี้ มีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

โรงจอดรถแบบแถวเดียว (Single Row Carport)

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

เป็นโครงสร้างหลังคาโรงจอดรถฝั่งเดียว รองรับการจอดรถยนต์ได้ 1 คัน พร้อมแผงโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้า

โรงจอดรถแบบสองแถว (Double Row Carport)

เป็นโครงสร้างหลังคาโรงจอดรถได้ 2 ฝั่ง สามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ 2 คัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ถูกแบ่งแยกย่อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่

Mono-Pitch Canopy

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

เป็นหลังคาโรงจอดรถชนิดโมโน บริเวณแผงโซล่าเซลล์ด้านบนจะมีความลาดชันเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมด โดยความเอียงของหลังคาจะไม่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า และมีร่มเงาบังแดดให้กับรถยนต์

Duo-Pitch Canopy

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

เป็นหลังคาโรงจอดรถชนิดคู่ โดยจะมีหลังคาแยกออกเป็น 2 ฝั่งเรียงกัน โดยแต่ละฝั่งจะเอียงเข้าหากันเล็กน้อย ทำให้ทั้งสองหลังคามีลักษณะคล้ายๆ กับหุบเขา โดยความเอียงของหลังคาจะไม่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า และมีร่มเงาบังแดดให้กับรถยนต์เช่นกัน

Barrel-Arch Canopy

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

เป็นหลังคาโรงจอดรถชนิดแบบโค้ง โดยจะมีมุมเอียงต่างกันในแต่ละจุด ด้วยความโค้งของหลังคา จึงทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการแรเงา เช่น กรณีของหลังคาโรงจอดรถของ Mono-pitch และ Duo-pitch ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความเอียงของมุม

ประโยชน์ของโรงจอดรถโซล่าเซลล์ (Solar carport)

1. ช่วยเพิ่มขนาดของระบบโซล่าเซลล์ในสถานที่ได้ ในกรณีที่พื้นที่หลังคาไม่เพียงพอต่อการติดแผงโซล่าเซลล์

2. ช่วยลดต้นทุนการขนย้ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุง และการดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงลดความเสี่ยงอันตรายบนที่สูงได้ เนื่องจากทีมช่างไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบนหลังคาของสถานที่

โรงจอดรถโซล่าเซลล์ (Solar carport) เหมาะกับที่ไหน ?

จริงๆ แล้ว Solar carport เหมาะสำหรับทุกสถานที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะ แต่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ แต่ที่เหมาะกับการใช้งานที่สุด คือ การใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ เพราะโรงงานเหล่านี้มีค่าไฟเฉลี่ยราวๆ 1-3 ล้านบาท/เดือน ซึ่งหากจะติดตั้งโซล่าเซลล์ ก็ควรที่จะติดขนาดประมาณ 1-2 MWP. จึงจะเหมาะสมต่อการลดค่าไฟได้ โดยปัญหาที่เราพบในหลายโรงงานมีพื้นที่ติดตั้งได้เพียง 400-500 KWP. เท่านั้น โดย Solar carport ตอบโจทย์อย่างยิ่งในการทำให้ขนาดการติดตั้งนั้นสูงขึ้น และลดค่าไฟจากโซล่าเซลล์ได้มาก

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ในตอนนี้โรงงานที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์เกินกว่า 1 เมกะวัตต์ (MWP) ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 เหมือนก่อนที่ต้องรอดำเนินการนานกว่าหลายเดือนแล้ว เพราะฉะนั้นการขยายขนาดระบบโซล่าเซลล์ด้วย Solar carport สามารถทำได้เลย !

โรงจอดรถโซล่าเซลล์

สรุปแล้วโรงจอดรถหลังคาโซล่าเซลล์ หรือ Solar carport เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกเสริมสำหรับระบบโซล่าเซลล์ที่ช่วยขยายขนาดการติดตั้งระบบให้สูงขึ้นได้ ให้บ้าน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานสามารถใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็จะช่วยลดค่าไฟได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก : Solaredition