3 เหตุผลที่ควรติดตั้งโซล่าเซลล์ตอนนี้ ยิ่งลงทุนไว ยิ่งคืนทุนไว

ติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถช่วยประหยัดพลังงาน ลดผลประทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่ทำให้ผู้คนสนใจมากที่สุด คือ การลดค่าไฟ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว โซล่าเซลล์สามารถลดค่าไฟต่อเดือนได้ถึง 40-60% ดังนั้นจึงเหมาะแก่การติดตั้งบนหลังคาโรงงาน หรือสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าเยอะในช่วงเวลากลางวัน

โดยทางเลือกในการลงทุน เพื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เหมาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ ที่ทั้งค่าไฟ FT มีอัตราสูงขึ้น สินค้าในระบบโซลาร์ฯ ที่มีแนวโน้มแพงขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึง มาตรการทางภาษี ที่จะเข้ามาแทรกแซงธุรกิจที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และคืนทุนได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี

เหตุผลที่ควรติดตั้งโซล่าเซลล์ ตอนนี้!

1. ค่าไฟ FT ถูกปรับขึ้น 11.40%

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ปัจจุบัน การปรับขึ้นค่าไฟ FT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย กกพ.ประกาศค่าไฟรอบนี้ (เดือน ม.ค. 2023 เฉพาะค่าไฟสำหรับธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย/เดือน) จะถูกปรับเพิ่มขึ้น 11.44 % (โดยปกติค่าไฟ FT จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละ 4% เท่านั้น) ทำให้ค่าไฟที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตามเป็น 5.33 บาท/หน่วย จากเดิม 4.72 บาท/หน่วย โดยระบบโซล่าเซลล์ช่วยลดภาระตรงนี้ได้

ระบบโซล่าเซลล์จะผลิตพลังงานในตอนกลางวัน ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ เท่ากับว่าในช่วงกลางวัน หรือตอนที่มีแสงแดดส่อง เราจะใช้ไฟฟ้าได้ฟรี หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้นได้อย่างมาก ดังนั้นหากลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในเวลานี้ จะทำให้ผลการคืนทุนได้เร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะระบบโซลาร์ฯ ในโรงงานที่สามารถคืนทุนได้เร็วขึ้นถึง 1 ปี

2. ราคาสินค้าในระบบโซล่าเซลล์ มีแนวโน้มสูงขึ้น

ติดตั้งโซล่าเซลล์

แม้ว่าราคาแผงโซล่าเซลล์จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบัน ราคาแผงโซล่าเซลล์ได้ดีดตัวกลับ พุ่งสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • แผงโซล่าเซลล์เกือบทั้งหมดประกอบด้วยเงิน โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาเงินเพิ่มขึ้นราวๆ 50% ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน

  • ในปี 2020 สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน ขณะที่จีนเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์ฯ โพลีซิลิคอนกว่า 77% ของโลก จึงทำให้ผู้นำเข้าต้องจัดหาวัสดุที่มีราคาแพงกว่าในที่อื่น

  • อลูมีเนียมถือเป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ แต่ถึงแม้ว่าอะลูมิเนียมจะยังคงมีราคาถูกอยู่ แต่ต้นทุนของอลูมิเนียมกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาน 2 เท่า ด้วยเหตุจากการระบาดของโควิด 19 ประกอบกับประเทศอุตสาหกรรมเกิดภาวะขาดแคลนพลังงานที่ใช้ในการผลิตอลูมีเนียม

  • ในปี 2022 เหล็กมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแมกนีเซียมที่ใช้ในการผลิตเหล็ก มาจากโรงงานในจีนกว่า 87% ขณะที่อุตสาหกรรมในจีนกลับหยุดชะงัก ทำให้ผู้ผลิตเหล็กทั่วโลกต้องหยุดการผลิต โดยมีผลต่อราคาเหล็กกล้าที่ใช้ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์

นอกจากปัจจัยทางด้านวัตถุดิบแล้ว การขนส่งก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แผงโซล่าเซลล์มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากการขนส่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน โดยต้นทุนการขนส่งยังคงเพิ่มขึ้น รวมถึงความล่าช้าในการขนส่งในยุคโรคระบาด

จะเห็นได้ว่า ราคาสินค้าในระบบโซล่าเซลล์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่เพิ่มขึ้น และจะไม่ลดลงเหมือนช่วง 10 ปีก่อนอีกต่อไป หากวิเคราะห์จากแนวโน้มช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นในตอนนี้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมอย่างยิ่งในเวลานี้

3. คาร์บอนเครดิต และภาษีคาร์บอน

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจที่มีการกระบวนการผลิตผ่านการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะพบกับมาตรการทางภาษีที่จะเข้ามากระทบ เพราะในตอนนี้ “ภาวะโลกร้อน” ถือเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งไทยได้ลงนามในพิธีสารโตเกียว (Tokyo Protocol) และข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อความรับผิดชอบในการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำลง

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิด “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกลที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนได้ หากธุรกิจใดดำเนินธุรกิจโดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ได้มากกว่าเป้าหมาย ก็สามารถคำนวณออกมาเป็นคาร์บอนเครดิต เพื่อขายให้ธุรกิจที่ยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าเป้าหมายที่ควบคุม เพื่อเป็นการชดเชย ดังนั้นธุรกิจที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมปลูกป่า หรือการใช้พลังงานทดแทน อย่างระบบโซล่าเซลล์ จะได้เปรียบมากกว่าธุรกิจที่สร้างก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากในอนาคต

ปัจจุบัน การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย อยู่ในตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market) ยังไม่มีกฏหมายกำหนด

ติดตั้งโซล่าเซลล์

นอกจากนี้ ภาษีคาร์บอน (Carbon Border Tax) จะเริ่มบังคับใช้เพื่อให้ธุรกิจทั่วโลกปรับตัวตามหลัก ESG อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยทางสหภาพยุโรป (EU) จะทำการภาษีจากสินค้านำเข้าที่ผลิตจากประเทศที่ไม่มีการเก็บภาษีคาร์บอน เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่มีการเก็บภาษีคาร์บอนจากประเทศที่ไม่มีมาตรการทางภาษี

ยกตัวอย่างเช่น หากเราเป็นผู้ส่งออกที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้กระบวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เราต้องจ่ายภาษีให้แก่ประเทศปลายทาง เช่น ยุโรป อเมริกา ฯลฯ โดยอัตราค่าภาษีนั้นจะคิดตามจำนวนคาร์บอนที่ปล่อยออกมา

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทยต้องปรับตัว เพื่อรองรับภาษีคาร์บอนดังกล่าว เพราะมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษีนำเข้ากำลังจะเริ่มบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ั เช่น มาตรการ CBAM ที่จะเริ่มเก็บภาษีประเทศนำเข้าสินค้าที่มีกระบวนการทางคาร์บอน ในปี 2023

ทั้งนี้ Carbon Border Tax หรือภาษีคาร์บอน ไม่ใช่ผลเสียทางธุรกิจแต่อย่างใด หากเราดำเนินการตามแนวคิด ESG (การพัฒนาของธุรกิจอย่างยั่งยืน) ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการแข่งขันในตลาดโลก เพราะราคาสินค้าของเราก็จะแข็งแกร่งได้อยู่ แม้จะมีภาระทางภาษีก็ตาม ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้เปรียบอย่างมากในอนาคตอันใกล้ และพลังงานสะอาด โดยเฉพาะระบบโซล่าเซลล์ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจตามแนวคิด ESG ได้

จะเห็นได้ว่า ทั้งค่าไฟ FT ที่แพงขึ้น ราคาสินค้าในระบบโซล่าเซลล์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง และภาษีคาร์บอน ทุกปัจจัยล้วนเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราต้องติดตั้งโซล่าเซลล์ในเวลานี้ โดยถ้าหากติดตั้งไว ก็ยิ่งคืนทุนไว และลดภาระค่าใช้จ่ายภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาอุณหภูมิโลกให้ต่ำลง พร้อมเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ในอนาคต EGP ให้บริการ ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ครบวงจร พร้อมการันตีผลการคืนทุนภายใน 2-5 ปี หากติดตั้งตอนนี้ สนใจบริการ คลิก !

Logo energy green plus white

Energy Green Plus

เราเชื่อว่า ทุกองค์กร ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกัน

บริการของเรา

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน
BOI โซล่าเซลล์
ปรึกษาการลงทุน
การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์
ติดต่อเรา

Energy Green Plus Co.,Ltd. 455/37-38 Rama 6 Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel : 087-439-5555

Tel : 02-219-2697

Tel : 02-613-8312

Line : @energygreenplus

Social media