รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรม EEC

พร้อมสนับสนุนให้ทุกองค์กรเตรียมพร้อมกับภาษีคาร์บอน

เรามีทีมสำรวจหน้างานที่รวดเร็ว ในเขต EEC โดยเฉพาะ

ดำเนินงานด้วยมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO45001:2018

ENERGY GREEN PLUS+

” สนับสนุนความยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรม “

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

สำรวจหน้างาน ฟรี!

ดำเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพพร้อมออกแบบระบบอย่างมั่นใจ

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

ดูแลการลงทุน

พร้อมเสนอการลงทุน สินเชื่อ
ระยะยาว และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

High Quality Products

เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้รับ
การยอมรับในระดับสากล

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

รองรับมาตรการ CBAM

บริการให้คำปรึกษาและดูแล
เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

After sale service

บริการหลังการขายอย่างมั่นใจ
เพื่อการรับประกันคุณภาพ

พร้อมสำรวจหน้างาน

ในเขตพื้นที่ EEC

เราพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขต EEC อาทิ จังหวัดชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และระยองด้วย Solution ด้านระบบโซล่าเซลล์ที่ครบวงจร

บริการด้านระบบโซล่าเซลล์

ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

  • ประเมินโครงการลงทุนติดตั้งอย่างแม่นยำ
  • ดูแลสินเชื่อ เพื่อการลงทุนที่ตอบโจทย์
  • ขอรับสิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI
  • ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านคาร์บอนเครดิต

ดำเนินงานตามมาตรฐาน

ISO9001:2015

และ ISO45001:2018

มุ่งเน้นงานบริการอย่างเต็มกำลัง ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

บริการด้านคาร์บอนเครดิต

รองรับมาตรการภาษี CBAM

พร้อมให้บริการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเพื่อให้การลงทุนของคุณ เชื่อโยงกับอนาคตที่ยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจคุณ และรองรับกับภาษี CBAM

ตัวอย่างผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์

ในเขตพื้นที่ EEC ของเรา