รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

พร้อมเติมเต็มพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

ENERGY GREEN PLUS+ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานโดยเฉพาะ 

มุ่งหวังให้ทุกองค์กรสามารถลดค่าไฟ และได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดำเนินงานตามมาตรฐาน และ ISO9001:2015 และ ISO45001:2018

บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงานครบวงจร

การันตี คืนทุนภายใน *2-5 ปี

บริการติดตั้งอย่างรู้ใจ เราพร้อมส่งต่อสิ่งที่ดีกว่าด้วย “ระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน” ให้ทุกองค์กรสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนอย่างเต็มกำลังและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

สำรวจหน้างาน ประเมินโครงการติดตั้งให้ ฟรี !

ดูแลขอรับสิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI ฟรี!

ดูแลด้านคาร์บอนเครดิตให้แบบครบ ฟรี!

ให้คำปรึกษาการลงทุน สินเชื่อจากธนาคาร ฟรี!

*ระยะเวลาการคืนทุนขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ขนาดการติดตั้งและสภาพภูมิอากาศ

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

ทำไมต้อง ENERGY GREEN PLUS+ ?

พร้อมสำรวจหน้างาน

ทั่วประเทศไทย

เรามีทีมสำรวจหน้างานและประเมินโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้ ฟรี! ทั่วประเทศไทย พร้อมกับการให้คำแนะนำอย่างเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ลูกค้า

ดำเนินงานตามมาตรฐาน

ISO9001:2015

และ ISO45001:2018

มุ่งเน้นงานบริการอย่างเต็มกำลัง ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ขอรับสิทธิยกเว้นภาษี

จาก BOI

เราสามารถยื่นขอรับสิทธิ BOI มาตรการลดภาษีที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการลงทุนโครงการสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานได้ (ดูแลให้ทุกขั้นตอน)

บริการด้านคาร์บอนเครดิต

รองรับมาตรการภาษี CBAM

พร้อมให้บริการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเพื่อให้การลงทุนของคุณ เชื่อโยงกับอนาคตที่ยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจคุณ และรองรับกับภาษี CBAM

บำรุงระบบโซล่าเซลล์

(O&M) ระยะยาว

เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน เราให้บริการบำรุงรักษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงดูแลความปลอดภัยสำหรับการใช้งานภายในสถานที่อย่างต่อเนื่อง

เสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา

TESTIMONIAL

คุณคชภัค สุทรรศน์ดิลก (ส้มเช้ง AC Power)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.ซี. เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

“โซล่าเซลล์ช่วยลดค่าไฟได้มาก และปัจจุบันอากาศร้อน เราใช้แอร์ค่อนข้างเยอะ เครื่องมือต่างๆ เราใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าล้วนๆ จึงเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ และที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ”