รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

พร้อมเติมเต็มพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

เรา ในฐานะผู้นำด้านโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน มีความมุ่งหวังให้ทุกองค์กรได้ใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซล่าเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากที่สุด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ เราพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังงานสะอาดให้แก่ท่าน ด้วยบริการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานครบวงจร โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการของผู้ใชงานระบบเป็นสำคัญ

บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร

บริการอย่างรู้ใจ เราพร้อมส่งต่อสิ่งที่ดีกว่าด้วย “ระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน” ให้ทุกองค์กรสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนอย่างเต็มกำลัง และสร้างสิ่งแวดล้อมใหดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต

เราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ลูกค้าจะได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด ด้วยมาตรฐาน ISO9001:2015

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

โซล่าเซลล์ครบวงจร

ออกแบบระบบโซล่าเซลล์

ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

จัดหาเงินทุน

จัดหาแหล่งเงินทุน สินเชื่อ
ระยะยาว และสิทธิ BOI

ดำเนินการทางภาครัฐ

ดำเนินการขออนุญาตติดตั้ง
ระบบโซลาร์ฯ อย่างครบครัน

High Quality Product

เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับสากล

รับประกัน O&M

ตรวจสอบอุปกรณ์
เพื่อการรับประกันคุณภาพ

ทำไมต้อง ENERGY GREEN PLUS+ ?

เราให้บริการด้วยมาตรฐาน ISO9001:2015

มุ่งเน้นงานบริการอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด รับรองโดยมาตรฐานระดับสากล ISO9001:2015 ที่อุตสาหกรรมทั่วโลกให้การยอมรับ

เราสามารถสำรวจหน้างาน ประเมินโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้ฟรี !

เพื่อให้ทราบถึงผลตอบแทนจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงาน เราจะทำการประเมินหน้างานก่อน โดยเลือกรูปแบบรวมถึงระบบ โซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับสถานที่ หรือโรงงาน เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ามากที่สุด และช่วยลดต้นทุนภายในองค์กรได้ในระยะยาว

เราพร้อมสนับสนุนการลงทุน

เราสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการขอนุญาตติดตั้ง จากหน่วยงาน เพื่อการใช้งานระบบโซล่าเซลล์โรงงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึงจัดหาสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากสถาบันทางการเงิน และ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุน

เราเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูง

เราเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือระดับสากลและมีการรับประกันที่ยาวนาน เพื่อให้การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน มีความปลอดภัยและผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เราให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงาน โดยวิศวกรมืออาชีพ

ทีมวิศวกรให้บริการการติดตั้งและดูแลระบบโซล่าเซลล์โรงงานโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ติดตั้งหน้างานจริงมากกว่า 100 โครงการ ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ

เราเป็นมากกว่าผู้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

BOI โซล่าเซลล์

เราสามารถยื่นขอสิทธิ BOI มาตรการลดภาษีที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการลงทุนโครงการสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานของท่านได้รวมถึงดูแลสิทธิ์ให้ในทุกขั้นตอน

BOI โซล่าเซลล์

ปรึกษาการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์

ให้ข้อเสนอทางด้านการเงินอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ ด้วยการให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน เพื่อให้ทราบถึงงบประมานในการลงทุน และระยะเวลาการคืนทุนในโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์

ปรึกษาการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์

การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน เราให้บริการบำรุงรักษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงดูแลความปลอดภัยสำหรับการใช้งานภายในสถานที่อย่างต่อเนื่อง

การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบโซล่าเซลล์ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร ?

ระบบโซล่าเซลล์จะเริ่มผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เช้า (07:00น.-10:00น.) โดยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงกลางวันถึงบ่อย (12:00น.-15:00น.) ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้แบบฟรีๆ ในช่วงนี้ จากนั้น แผงโซล่าเซลล์จะค่อยๆ ลดการทำงานลงในช่วงเย็น (18:00น.) โดยในกรณีที่ไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์โรงงานก็จะดึงไฟฟ้าในระบบปกติหรือการจ่ายไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แทน

ใน 1 วัน ระบบโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้นานเท่าไหร่ ?

โดยเฉลี่ยแล้วใน 1 วัน ระบบโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ราวๆ 4.5-5 ชั่วโมงต่อวัน โดยการผลิตไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับแสงแดดในแต่ละวัน

ระบบโซล่าเซลล์เหมาะกับการติดตั้งบนลักษณะสถานที่ใด ?

เหมาะกับทุกสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในตอนกลางวัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน สำนักงาน แต่ที่เหมาะที่สุด คือ การติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงาน หรือในอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณการไฟฟ้าที่สูง และมีพื้นที่หลังคาสำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก

ระบบโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานกี่ปี ?

แผงโซล่าเซลล์มีอายุเฉลี่ยราวๆ 25-30 ปี ส่วนอินเวอเตอร์เฉลี่ยประมาณ 20 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่อยู่กับชนิด และคุณภาพของอุปกรณ์ด้วย (แต่ของเราจะแนะนำอุปกรณ์คุณภาพสากล ซึ่งใช้งานได้ยาวนาน)

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทางทิศไหน ?

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในไทย ควรหันไปทางทิศใต้ เพราะทิศใต้เป็นจุดหมายที่แสงแดดจะเดินทางมาจาก ทิศตะวันออกเสมอ ทำให้ทิศใต้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน และในทางที่ดี ควรวางแผงโซล่าเซลล์เอียงประมาณ 15 องศา เพื่อให้แผงได้รับแสงแดดและผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่

ระบบโซล่าเซลล์ ให้ผลตอบแทนได้มากน้อยเท่าไหร่ คืนทุนภายในกี่ปี ?

อย่างที่เราทราบกันแล้ว เราสามารถใช้ไฟฟ้าฟรีจากระบบโซล่าเซลล์ได้เฉลี่ย 4.5-5 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น หากเรามีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากตลอด 6-7 วันต่อสัปดาห์ ก็จะยิ่งช่วยให้เราได้ผลตอบแทนสูงตามไป กล่าวคือยิ่งใช้ไฟฟ้ากลางวันมากในทุกวัน อย่างการติดโซล่าเซลล์โรงงาน ก็จะยิ่งคุ้มค่ามาก โดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย จะอยู่ที่ 22% ต่อปี ดังนั้นจึงคืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียง 3-5 ปี ก็สามารถคืนทุนได้แล้ว

การลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงาน สามารถคืนทุนได้ภายใน 2-3 ปี จริงไหม ?

เนื่องจากโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงาน ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ซึ่ง สามารถลดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 50% ของเงินลงทุน ดังนั้นจึงทำให้คืนทุนได้เร็วขึ้น เพียง 2-3 ปี โดยเรา Energy Green Plus+ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขออนุญาตสิทธิ BOI คอยให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยช์ทางภาษี BOI รวมถึงยื่นขอนุญาตสิทธิให้ฟรี! สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานโดยเฉพาะ

หากต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงาน ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ?

ผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกจาก กฟน. หรือ กฟภ. แล้ว สามารถขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงาน ตามกฏหมาย ได้แก่ 1.การขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) 2. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง.4) และเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นต้องขออนุญาต ได้แก่ 1.การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) 2.แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น

หากไม่อยากลงทุนโดยกระทบกระแสเงินสด Energy Green Plus+ มีแหล่งเงินทุนสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานหรือไม่ ?

Energy Green Plus+ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุน ให้ได้จากหลายสถานบันการเงิน ซึ่งช่วยให้การลงทุนระบบโซล่าเซลล์โรงงาน ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของคุณ

ระบบโซล่าเซลล์ มีความสำคัญในบริบทไทยอย่างไรบ้าง ?

ประเทศไทยมีแดดที่เข้มข้น ดังนั้นพลังงานโซล่าเซลล์จึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการใช้งาน รวมทั้งค่าไฟยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ไฟฟ้าฟรีจากระบบโซลาร์ฯ จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการประหยัดไฟ นอกจากนี้ในแง่ของผู้ประกอบการส่งออก กำลังจะพบกับมาตรการปรับภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรหมแดน ที่จะทำให้ผู้ผลิตที่มีการผลิตสินค้า ด้วยกระบวนการปล่อยก๊าศคาร์บอนฯ ถูกเก็บภาษี

Energy Green Plus

เราเชื่อว่า ทุกองค์กร ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุน และร่วมสร้างสิ่งที่ดีไปพร้อมกัน

บริการของเรา

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน
BOI โซล่าเซลล์
ปรึกษาการลงทุน
การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

ติดต่อเรา

Energy Green Plus Co.,Ltd. 455/37-38 Rama 6 Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel : 080-949-9798

Tel : 02-219-2697

Tel : 02-613-8312

Line : @energygreenplus

Social media